&

एक विशाल संघटन

0 Ratings

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल संघटन प्रस्तुत पुस्तकात संघ, स्वयंसेवक, संघटना त्यातील पदे, शिस्त यासंबंधीची माहिती विस्तृतपणे दिली आहे. हा ग्रंथ दोन प्रकारच्या वाचकासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. १) या संघटनेतील मंडळी आणि २) संघावर टीकाच करायची असे समजणारी मंडळी

Out of stock

Add to BookShelf

Overview

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल संघटन

प्रस्तुत पुस्तकात संघ, स्वयंसेवक, संघटना त्यातील पदे, शिस्त यासंबंधीची माहिती विस्तृतपणे दिली आहे.

हा ग्रंथ दोन प्रकारच्या वाचकासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे.

१) या संघटनेतील मंडळी आणि

२) संघावर टीकाच करायची असे समजणारी मंडळी

BOOK DETAILS
  • Hardcover:
  • Publisher:
  • Language: NA
  • ISBN-10: NA
  • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?