प्रकाशक : भारतीय शिक्षण मंडल

  

 
Our Book Price: R 150.00

For Printed Books: Minimum order size is Rs. 200. Orders less than Rs. 200 will not be processed online.
Generally delivered in 6- 8 business days.

धर्मपाल साहित्य : शोध व बोध  

धर्मपाल - चरित्र व त्यांचे साहित्य मराठी भाषिका पर्यंत पोहोचावे, त्याचे एक वेगळे महत्त्व आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी हे पुस्तक आपणापर्यंत येत आहे. धर्मापालांचे जीवन म्हणजे एक ज्ञान यज्ञच आहे. अत्यंत कष्टपूर्वक मिळविलेली अभ्यास साधने, आयुष्यभर त्याने घेतलेला ' भारतीयत्वाचा' चा शोध, त्यांच्या सर्व प्रयत्नांचे फलित म्हणजे त्यानि लिहिलेले विविध ग्रंथ, त्या सर्व ग्रंथानाचा परिचय ह्या पुस्तकाद्वारे होईल....

.

लेखक : अशोक मोडक  

अंतरंग

coming soon

Book details:

In Stock : 2
Pages : 240
ISBN No : 978-81-924111-1-8
Binding : Paper
Weight : 307 grams

Our Partners
Login Form
 
Username:
Password: